Millorar les competències en l’ús del català a la feina, un dels objectius del Consorci per a la Normalització Lingüística

  • El CPNL ha creat cursos específics per a diferents àmbits professionals com els comerços, la restauració, el sector sanitari o l’atenció al públic.
  • L’oferta formativa del Consorci inclou també tots els cursos de català, des dels nivells inicials fins al nivell superior en tot el territori de Catalunya.
  • Aquesta formació capacita els treballadors per usar el català en les situacions quotidianes del seu entorn de treball.

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ofereix des del mes de desembre cursos específics de català per a les empreses amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge del català a l’entorn laboral com a eina de competitivitat. Aquesta oferta formativa està pensada per enriquir la llengua en l’àmbit de feina i per capacitar els treballadors per usar el català, tant oral com escrit, en les situacions quotidianes del seu àmbit professional, ja sigui en el sector dels comerços, la restauració, el sanitari, o l’atenció al públic, entre d’altres.

Amb aquesta finalitat, el CPNL ha desenvolupat cursos a mida per a sectors empresarials específics, com: ‘Català per als negocis’, ‘Curs d’atenció al públic’, ‘Català d’urgència al supermercat’, ‘Sessions de formació lingüística per als sectors mèdic i sanitari’, ‘Sessions puntuals de llengua i terminologia per a arquitectes’, o ‘Sessions de llengua per a la restauració: el català a taula’.

L’ús de la llengua, una eina de competitivitat empresarial

Un establiment comercial pot augmentar la seva competitivitat si és capaç d’atendre els clients també en català, ja que l’atenció al públic en la seva pròpia llengua és un valor afegit que pot contribuir a fidelitzar la clientela, atès que és un element que permet aconseguir proximitat i satisfacció.

Una oferta formativa flexible

El CPNL ofereix diferents modalitats d’aprenentatge del català amb l’objectiu que els alumnes puguin compatibilitzar la feina i els estudis. Així, a l’oferta ja existent de cursos presencials que agrupen els continguts de tots els nivells en cursos de 45, 90 i 120 hores, s’hi sumen els cursos semipresencials i en línia, a través del Parla.cat. El Consorci també organitza un gran nombre d’activitats culturals perquè els alumnes puguin posar en pràctica els seus aprenentatges, compartir experiències i ampliar els seus coneixements de cultura catalana.

D’altra banda, aquest any el CPNL ha posat en marxa al seu web (www.cpnl.cat) un cercador que permet trobar els cursos en funció del nivell, la localitat o la comarca, i la modalitat d’aprenentatge (presencial, semipresencial o en línia).

Certificats oficials vàlids també a nivell europeu

Els cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística es basen en els programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) de la Generalitat de Catalunya. Els certificats de nivell expedits pel CPNL són equivalents als certificats de la DGPL i tenen una correspondència amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

Sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una institució pública dedicada a la formació i dinamització lingüística i que impulsa la cohesió social a través del foment de la llengua catalana.

 

El CPNL, integrat per la Generalitat de Catalunya i per diversos ens locals, compta actualment amb 22 centres de normalització lingüística i més de 140 punts de servei a tot el territori català.