L’EOI Vall d’Hebron fomenta el català com a eina de promoció laboral

  • La primera quinzena de juny s’examinaran més de 240 alumnes per a obtenir el certificat a l’EOI.
  • Un 95% dels alumnes que cursen català a l’EOI Vall d’Hebron acaben obtenint el certificat de nivell.

El català no és només un bé cultural i identitari, sinó també una eina útil amb una forta demanda al món laboral. Amb aquesta premissa com a punt de partida, l’Escola Oficial d’Idiomes de la Vall d’Hebron (www.eoibcnvh.cat) inclou cada any l’ensenyament del català entre la seva oferta formativa. La primera quinzena de juny tindran lloc les proves de final de curs, que permeten accedir als nivells B, C i D (els certificats oficials de l’EOI tenen l’equivalència dels altres certificats). L’últim any, l’índex d’aprovats a l’escola de la Vall d’Hebron va ser del 95%.

En un context de crisi com l’actual i amb un índex d’atur juvenil clarament superior a la mitjana europea, estudiar idiomes com alemany, anglès o francès és una de les sortides més habituals. Des de l’EOI Vall d’Hebron admeten que aprendre idiomes és una opció molt interessant, però sovint oblidem que perfeccionar la nostra pròpia llengua és una inversió de temps molt rendible. «Per una banda, el català és una eina necessària per a la  promoció en determinats àmbits de l’Administració, de forma que tenir un bon nivell acreditat ens permetrà accedir a llocs de treball més interessants per a nosaltres», explica Llúcia Molinos, directora de l’EOI Vall d’Hebron. «A més, moltes empreses requereixen personal que pugui acreditar un nivell òptim de català, ja sigui parlat o escrit», afegeix Molinos.

Entre els llocs de treball que requereixen un bon nivell de català, des de l’EOI Vall d’Hebron destaquen les feines administratives, les professions relacionades  amb el màrqueting, els nous perfils de comunicadors online (bloggers, community managers, etc), els mitjans de comunicació, les vendes i un llarg etcètera. «Entre els nostres alumnes hi ha un ventall molt variat d’aquestes tendències -explica Jordi Font, cap del departament dels estudis de Català-, des de personal administratiu fins a aturats que busquen feina, passant per mossos o bombers que preparen oposicions».

Eina d’integració

Una altra de les motivacions que p orten els alumnes a estudiar català és la integració. És el cas de persones procedents d’altres països o comunitats que, sense necessitat d’acreditar cap titulació, sí tenen interès en parlar l’idioma amb fluïdesa per integrar-se al seu entorn social o professional.

Precisament amb la finalitat de potenciar aquest aspecte, l’EOI Vall d’Hebron organitza regularment grups de conversa, sortides en grup o fins i tot viatges que contribueixen a cohesionar els grups i incentivar així l’ús del català en un entorn de naturalitat.

Aconseguir un bon nivell de català a 1,3 € l’hora

L’aprenentatge del català a les escoles oficials està subjecte a les mateixes taxes de matrícula i preu per curs que la resta d’idiomes. El preu de la taxa ordinària és d’uns 176,95 euros, aproximadament. Tenint en compte que els cursos són de 130 hores, el resultat és que es pot aprendre català i obtenir un títol equivalent al certificat per un preu de 1,3 euros/hora.