El català a les empreses, objectiu prioritari del Consorci per a la Normalització Lingüística

•    El CPNL ofereix cursos específics per a comerços, la restauració, el sector sanitari i l’atenció al públic.

•    Amb l’eslògan ‘Connecta’t al català’, l’oferta formativa del Consorci inclou també tots els cursos de català, des dels nivells inicials fins al nivell superior a tot el territori de Catalunya.

Barcelona, 3 de setembre de 2014.- El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), que enguany celebra el seu 25è aniversari, dóna impuls a l’aprenentatge del català en l’entorn laboral. Amb la campanya ‘Connecta’t al català’, ofereix cursos orientats a l’empresa, l’entorn laboral i els professionals de diferents sectors. Es pretén, així, fer créixer la presència, el coneixement i la qualitat de la llengua catalana, tant oral com escrita, en l’àmbit socioeconòmic. Els cursos s’orienten a diferents sectors d’activitat: els comerços, la restauració, la sanitat i l’atenció al públic, entre d’altres.

El CPNL dissenya cursos a mida per a sectors empresarials específics, com: ‘Atenció al públic per al comerç’, ‘Català bàsic per a empresaris’, ‘Comunicacions administratives’, ‘Català a taula. Curs per a la restauració’, ‘Escriptura eficaç’, ‘Tècniques i pràctiques’, o ‘Català per a professionals sanitaris’.

L’ús de la llengua, una eina de competitivitat empresarial
Un establiment comercial ha de poder atendre en català els clients, tal com estableix el Codi de consum, i pot augmentar la seva competitivitat si és capaç d’atendre els clients també en català, ja que l’atenció al públic en la seva pròpia llengua és un valor afegit, que contribueix a fidelitzar la clientela, ja que és un element que dóna proximitat i satisfacció.

El nou nivell C2 de català s’orienta a l’excel·lència comunicativa
El CPNL ha adequat els seus cursos de nivell superior, que han passat d’anomenar-se nivell D a nivell C2, d’acord amb els criteris del Consell d’Europa.

El nivell C2 té un caràcter comunicatiu i s’adreça a les persones que duen a terme tasques i activitats lingüístiques complexes en l’àmbit laboral o acadèmic.

Una oferta formativa flexible
El CPNL ofereix diferents modalitats d’aprenentatge del català amb l’objectiu que els alumnes puguin compatibilitzar la feina amb els estudis. Així, a l’oferta ja existent de cursos presencials, que agrupen els continguts de tots els nivells en cursos de 45, 90 i 120 hores, s’hi sumen els cursos semipresencials i en línia, a través del Parla.cat. El Consorci també organitza un gran nombre d’activitats culturals perquè els alumnes puguin posar en pràctica els aprenentatges, compartir experiències i ampliar els coneixements de cultura catalana.

El CPNL disposa al seu web (www.cpnl.cat) d’un cercador que permet trobar els cursos en funció del nivell, la localitat o la comarca, i la modalitat d’aprenentatge (presencial, semipresencial o en línia).

Certificats oficials, vàlids també a tot Europa
Els cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística es basen en els programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) de la Generalitat de Catalunya. Els certificats de nivell expedits pel CPNL són equivalents als certificats de la DGPL i tenen una correspondència amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR).

Sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una institució pública dedicada al foment de la llengua catalana a través de la formació i dinamització lingüística.

El CPNL, integrat per la Generalitat de Catalunya i per diversos ens locals, compta actualment amb 22 centres de normalització lingüística i 146 punts de servei a tot el territori català.