Màrqueting online

   
 

La Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat) va començar a treballar amb bcnpress per tal d’aconseguir un objectiu principal: millorar el seu posicionament web. Ara ja fa més de dos anys que l'agència és l'encarregada de gestionar el seu SEO (posicionament natural de la web) i SEM (Google Adwords). En un any, de 2013 a 2014, es van assolir només resultats positius: aproximadament un 13% de noves sessions i nous usuaris, el número de pàgines vistes va augmentar en un 21% i la duració mitja de les visites va incrementar un 14%. Així mateix, l'agència administra el perfil de Pinterest de la xarxa d'albergs. Després d’un temps, i havent adquirit la confiança del client, Xanascat va encarregar a bcnpress el disseny de l'estratègia per a la xarxa social Instagram:

Fase 1: anàlisi intern, de l'entorn i de la competència. Definició del target i segmentació del públic objectiu. · Fase 2: detecció d’infuenciadors. · Fase 3: estratègia de continguts, freqüència de publicació i pautes per a la captació de seguidors. · Fase 4: calendari d'execució, definició de KPI’s i model per monitoritzar els resultats.

 
   

Casos Pràctics

"Els números parlen. Els missatges, a més, comuniquen..."

Des que bcnpress va donar els seus primers passos, hem gestionat més de 300 projectes de comunicació i hem aconseguit per als nostres clients més de 25.000 impactes en premsa, ràdio, televisió i mitjans online. Sumem gairebé 80.000 hores de vol en les quals hem creat centenars, tal vegada milers, d'imatges i textos inèdits.