Estratègia, planificació i community management
 

   

Roto Frank és una empresa dedicada a l'aplicació de tecnologia intel·ligent per a portes i finestres. bcnpress va començar a treballar per a la companyia com a assessoria de premsa, encarregant-se de realitzar relacions proactives amb els mitjans de comunicació amb l'objectiu de difondre els missatges de l'organització. El gabinet de premsa manté la relació amb els mitjans en nom de l’empresa, oferint clares i àgils respostes a les redaccions dels diferents mitjans online i offline. Més tard bcnpress va dissenyar una estratègia de comunicació en xarxes socials amb la finalitat de posicionar la marca, crear comunitat i estimular les vendes. Actualment es gestionen els perfils de Facebook, Twitter i LinkedIn de Roto Frank España. Aprofitant els coneixements del gabinet de premsa sobre la companyia, es generen continguts per ser distribuïts per la xarxa.

   

Casos Pràctics

"Els números parlen. Els missatges, a més, comuniquen..."

Des que bcnpress va donar els seus primers passos, hem gestionat més de 300 projectes de comunicació i hem aconseguit per als nostres clients més de 25.000 impactes en premsa, ràdio, televisió i mitjans online. Sumem gairebé 80.000 hores de vol en les quals hem creat centenars, tal vegada milers, d'imatges i textos inèdits.