Newsletter en entorns web

   

LL'empresa de telecomunicacions Masvoz, en plena fase d'expansió, va veure la necessitat de comunicar els diferents productes i serveis. Una de les eines utilitzades va ser un newsletter electrònic amb informació sectorial. Bcnpress ho va crear i va dissenyar en el format adequat per ser llegit en PCs, MAC i smartphones, així com PDAs i tablets. A més, bcnpress va aprofitar aquest treball per generar notícies d'actualitat al blog del client i publicar-les amb la periodicitat adequada a efectes de SEO. Bcnpress s'encarrega també de gestionar l'enviament dels newsletters respectant els requeriments de la LOPD i aportant al client informes sobre l'efectivitat de cadascun dels newsletters.

 

Casos Pràctics

"Els números parlen. Els missatges, a més, comuniquen..."

Des que bcnpress va donar els seus primers passos, hem gestionat més de 300 projectes de comunicació i hem aconseguit per als nostres clients més de 25.000 impactes en premsa, ràdio, televisió i mitjans online. Sumem gairebé 80.000 hores de vol en les quals hem creat centenars, tal vegada milers, d'imatges i textos inèdits.