Gabinet de premsa
d'una organització

   

La companyia biotecnologia Medcomtech, com a empresa que cotitza en borsa (MAB), té la necessitat de comunicar els seus avanços científics i les seves novetats de producte, així com els seus resultats econòmics. Bcnpress ha elaborat una estratègia en mitjans de comunicació que prioritza sobretot el rigor científic i tècnic. Bcnpress s'ha encarregat també de gestionar els seus impactes en la premsa.

Casos Pràctics

"Els números parlen. Els missatges, a més, comuniquen..."

Des que bcnpress va donar els seus primers passos, hem gestionat més de 300 projectes de comunicació i hem aconseguit per als nostres clients més de 25.000 impactes en premsa, ràdio, televisió i mitjans online. Sumem gairebé 80.000 hores de vol en les quals hem creat centenars, tal vegada milers, d'imatges i textos inèdits.