Disseny i maquetació d'una memòria corporativa

   

L'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) es va plantejar fer un redisseny de la seva memòria corporativa anual. L'àrea de Disseny de bcnpress, en col·laboració amb l'àrea de Continguts i amb la pròpia EUSS, va elaborar un esquema de reorganització dels continguts i va crear un nou disseny per a la memòria.

 

Casos Pràctics

"Els números parlen. Els missatges, a més, comuniquen..."

Des que bcnpress va donar els seus primers passos, hem gestionat més de 300 projectes de comunicació i hem aconseguit per als nostres clients més de 25.000 impactes en premsa, ràdio, televisió i mitjans online. Sumem gairebé 80.000 hores de vol en les quals hem creat centenars, tal vegada milers, d'imatges i textos inèdits.