Campanya corporativa

   

Unipresalud, empresa compromesa amb la Prevenció de Riscos Laborals, requeria renovar gran part de la seva imatge i comunicació corporativa. bcnpress va detectar aquesta necessitat i per això va elaborar una proposta de comunicació global i a mida. Una campanya integral 360 graus degut a la gran quantitat de suports realitzats i departaments implicats:

· Prezi (presentació corporativa d’empresa) · Carpeta corporativa grans comptes i col·laboradors · Gadgets col·laboradors · Landing pages (pàgines d’aterratge especifiques amb fi informatiu i/o promocional) · Comunicació general cursos formatius: elaboració de díptic, pòster, baner i vídeo il·lustratiu del curs

 

Casos Pràctics

"Els números parlen. Els missatges, a més, comuniquen..."

Des que bcnpress va donar els seus primers passos, hem gestionat més de 300 projectes de comunicació i hem aconseguit per als nostres clients més de 25.000 impactes en premsa, ràdio, televisió i mitjans online. Sumem gairebé 80.000 hores de vol en les quals hem creat centenars, tal vegada milers, d'imatges i textos inèdits.