Campanya informativa per a centenars de comerços en un entorn urbà

   

L'entitat de promoció per a emprenedors Barcelona Activa volia donar a conèixer els seus programes formatius per a petits comerços. Bcnpress va plantejar i va executar una acció exhaustiva que dividia la ciutat de Barcelona per zones, establint rutes informatives als comerços de cada districte. Es va encarregar de contractar i formar al personal d'informació, que durant diverses setmanes van recórrer els carrers de Barcelona informant als comerços, personalment, dels cursos formatius disponibles. Cada informador havia estat instruït per l'equip comercial de bcnpress per informar de la millor manera a cada comerç, i tots ells s'identificaven mitjançant un polo serigrafiat amb el logo del client. En finalitzar, es va lliurar a Barcelona Activa un informe detallat amb el total d'informacions concloses.

Casos Pràctics

"Els números parlen. Els missatges, a més, comuniquen..."

Des que bcnpress va donar els seus primers passos, hem gestionat més de 300 projectes de comunicació i hem aconseguit per als nostres clients més de 25.000 impactes en premsa, ràdio, televisió i mitjans online. Sumem gairebé 80.000 hores de vol en les quals hem creat centenars, tal vegada milers, d'imatges i textos inèdits.